Logo Batras

Zařízení pro smršťování folie

Zařízení pro přípravu paletizačních pytlů typ EL 300

S vestavěnou svařovací lištou, termoregulací a odřezáváním folie. Folie je ručně odvinuta z role na požadovanou délku měřenou vestavěným měřidlem. Proti posunutí je folie zajištěna excentricky uloženou lištou, která zároveň slouží pro vedení ručně posouvaného odřezávacího nože. Současně je po uzavření svařovací lišty proveden ukončovací svár pro příští návlek.

 

Smršťovací sloup

s integrovaným otočným stolem, teplovzdušným spalovacím systémem Venturi a rozvaděčem. Paleta je paletizačním vozíkem dopravena na otočný stůl (přístup ze tří stran). Připravený paletizační pytel je ručně navléknut na paletu s nákladem. Po spuštění smršťovacího cyklu jsou automaticky zažehnuty teplovzdušné spalovací trubice Venturi (10 kusů) nebo spuštěn elektroohřev a současně je uveden do chodu otáčecí stůl. Po otočení stolu o 360° je automaticky uzavřen přívod topného media.

Smršťovací sloup EL 400 lze dodat na přání s protihlukovou izolací nebo v provedení s osmi elektrickými teplovzdušnými agregáty. Připojovací hodnota cca 100 kW.

 

Automatické smršťovací zařízení s otočnými lištami
Rychlosmršťovací zařízení
s otočnými lištami typ EL 500

Smršťovací zařízení typ EL 500 je vybaveno programovatelným ovládáním Siemens S5-100U.
Instalaci je možno provést v úrovni podlahy nebo upravit na požadovanou výšku dopravníku.
Výhodou tohoto systému – zařízení je bezproblémová integrace do plně automatických balících linek.
Zařízení EL 500 se vyznačuje extrémně nízkou spotřebou plynu a vysokou životností. Malé nároky na údržbu a jednoduchá obsluha patří k dalším přednostem zařízení. Tento typ balícího stroje nevyžaduje žádné předehřívací časy. 

Smršťovací rám typ EL 600Smršťovací rám typ EL 600 je ideální zařízení pro balení palet do PE folie. Ovládání stroje zajišťuje programovatelné ovládání Siemens S5-115 U a lze jej využít jako samostatně pracující zařízení nebo integrovat do stávajícího dopravního systému. V kombinaci s automatickým navlékáním folie typ EL 1100 vznikne kompaktní plně automatická linka vhodná pro současné zpracování různých velikostí a různých výšek palet. Automatické přestavování hořákových lišt pro zachování konstantní vzdálenosti mezi nákladem na paletě a systémem hořáků je dodáván na přání. Rychlost vertikálního posunu smršťovacího rámu lze plynule regulovat v závislosti na použité tloušťce folie.

Pro různé výšky nákladu na paletě je automaticky zajištěno dokonalé smrštění horní plochy palety. Nárazová ochrana zajišťuje bezpečnost provozu pro případný kontakt rámu s nákladem palety nebo dopravníkem. Přívod plynu se v tomto případě automaticky okamžitě uzavře.

Optimální fixaci různých typů nákladu na paletě zajišťují předvolitelné smršťovací programy.

 

Automatické zařízení pro navlékání folie typ EL 1100

Automatické zařízení pro navlékání folie typ EL 1100 připraví požadovanou délku smršťovacího pytle a podle charakteru zboží je provedeno navléknutí s  nebo bez kontaktu folie s nákladem palety. Každá paleta je před vstupem do zařízení změřena a následně zhotoví automat foliový návlek v potřebné délce. Pro současné balení různých formátů palet je možno použít automat s několika rolemi folie různého formátu. V tomto případě je změřena velikost a výška vstupující palety a podle rozměru je zvolena odpovídající velikost folie. Kontrola obrysu palety zaručuje bezproblémové zpracování palet s přesahujícím nákladem přes paletu nebo přesahující paletou přes obrys nákladu.

Výhody navlékacího automatu :
•  Patentovaný otevírací systém zpracuje všechny na trhu dostupné typy folie, Včetně folie bez kluzných přísad a s velkými tolerancemi rozměrů postranního skladu. Tento systém téměř vylučuje chybu v otevření. Bez problému je možno v automatickém cyklu zpracovávat folie extrémně tenké nebo silné.
•  Speciálně uzpůsobené proudění vzduchu zaručuje stoprocentní navléknutí folie bez kontaktu s naloženým zbožím na paletě.
•  Svařovací systém zaručuje nastavení optimální teploty pro provedení sváru pro tenké i silné folie.
•  Synchronizovaný pohon otáčení role folie s podávacími válci zaručuje bezproblémové zpracování různých průměrů návinu folie. (O 1000 až O 100 mm ). Délka návleku je zaručena a tím je také zajištěno bezvadné navléknutí.
•  Automat je možno vybavit jednou až čtyřmi různými rolemi folie.
•  Ovládání stroje zajišťuje programovatelné ovládání Siemens S5-115U.

 

Plnoautomatické navlékací zařízenís integrovaným smršťovacímramem, typ EL 1300Pracovní cyklus navlékacího automatu EL 1100 a smršťovacího rámu EL 600 je při zachování všech technických předností obou typů zabudován do společného zařízení typ KOMBI. Dopravník transportuje vystředěnou paletu se zbožím do pracovní oblasti stroje. Navlékací automat připraví vhodnou velikost folie na požadovanou délku, otevře a bez kontaktu s nákladem navlékne folii na paletu. Integrovaný smršťovací rám se přizpůsobí automaticky rozměrům nákladu a zajistí provedení dokonalého smrštění folie pod nadzvednutou paletou, po obvodu i v horní části. Po ochlazení folie následuje doprava palety z pracovní oblasti stroje.

 

<< Zpět | ^ Nahoru